WYSYŁKA NA CAŁY ŚWIAT

NOWE WIOSNA LATO 2022

Zasady i warunki użytkowania

Zasady i warunki użytkowania

Produkty znajdujące się w sprzedaży na stronie www.taskaofficial.pl (zwanej dalej "Stroną") są sprzedawane i fakturowane przez firmę GIA.MAU' RETAIL srl, z siedzibą w VIA GORIZIA 115 - 76123 ANDRIA (BT) - P.IVA 07210910720. Wszelkie informacje na temat zamówień, przesyłek i ogólnie zakupów można uzyskać kontaktując się z biurem obsługi klienta Oficjalnej firmy Taska pod następującymi adresami:

email: info@taskaofficial.com

Telefon: 0883.1970313 - 0883.1953963

Godziny pracy: 8.30-18.00 (CEST)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Akceptacja ogólnych warunków sprzedaży i zawarcie umowy

  1.1 Umowę zawartą pomiędzy GIA.MAU' RETAIL S.R.L. (zwaną dalej "Taska Official") a Klientem (tj. podmiotem, osobą fizyczną, która dokonuje zakupu na Stronie, niezwiązanego z jej własną działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową) uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia, choćby częściowego, zamówienia przez Taska Official. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia, Oficjalny pracownik firmy Taska zapewni klientowi terminowe powiadomienie.

1.2 Składając zamówienie w różny sposób, zgodnie z formularzem zamówienia na Stronie internetowej (zwane dalej "Zamówieniem"), Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu w trakcie procesu zakupu i w pełni akceptuje niniejsze warunki ogólne (zwane dalej "Warunkami").

1.3 Niniejsze Warunki mogą być drukowane lub zapisywane na trwałym nośniku, zgodnie z postanowieniami art. 12 Dekretu ustawodawczego 70/2003 i art. 51 Dekretu ustawodawczego 206/2005, zmienionego Dekretem ustawodawczym 21/2014.

 1. Metody dokonywania zakupów

2.1 Produkty oferowane do sprzedaży przez Taska Official to wyłącznie produkty obecne na stronie internetowej taskaofficial.pl w chwili składania Zamówienia, opisane w odpowiednich kartach informacyjnych.

2.2 W każdym przypadku przyjmuje się do wiadomości, że zdjęcia towarzyszące opisowi produktu służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą nie być w pełni reprezentatywne dla jego cech, ale mogą różnić się, na przykład, kolorem i rozmiarem (również ze względu na przeglądarkę i monitor używane do uzyskania dostępu do Strony i wyświetlania zdjęć).

2.3 Aby złożyć Zamówienie, Klient musi wypełnić wszystkie części odpowiedniego formularza na Stronie i wysłać je po dokładnym zapoznaniu się z Warunkami, a także z charakterystyką produktu i/lub produktów, które zamierza kupić. Klient musi również poprosić Urzędnika Taski, jeśli chce, o wystawienie faktury fiskalnej za zakup, zgodnie z art. 22 D.p.R. nr 633/1972.

2.4 Prawidłowe otrzymanie Zamówienia jest potwierdzane przez Taska Official w formie odpowiedzi e-mailowej, przesyłanej na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość potwierdzająca w zwięzły sposób przedstawia warunki zakupu, zgodnie z obowiązującym prawem, jak również dane wprowadzone do Zamówienia przez Klienta, tak aby Klient mógł je zweryfikować i ewentualnie bezzwłocznie przekazać niezbędne korekty błędnych danych.

 1. Ceny i sposoby płatności

  3.1 Ceny podane na stronie internetowej zawierają podatki i podatek VAT. O wszelkich kosztach wysyłki lub opłatach za płatności Klient jest informowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej lub niniejszych Warunków.

3.2 Dostępne są następujące metody płatności:

(i) PayPal
W celu dokonania płatności klient może skorzystać z systemu Paypal, zgodnie z jego procedurami.
(ii) Karta kredytowa
W przypadku zakupu towarów przy użyciu metody płatności kartą kredytową, transakcja może zostać przeprowadzona za pośrednictwem bezpiecznego serwera Paypal lub innego bezpiecznego serwera wybranego przez Taska Official.
W żadnym przypadku i na żadnym etapie płatności Urzędnik Taski nie będzie mógł poznać informacji dotyczących karty kredytowej Klienta, przekazywanych za pośrednictwem chronionego połączenia bezpośrednio na stronę banku zarządzającego transakcją. Żaden plik komputerowy Urzędu Taski nie przechowuje takich danych i dlatego w żadnym wypadku Urząd Taski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne oszukańcze i nienależyte wykorzystanie kart kredytowych przez osoby trzecie podczas dokonywania płatności.
(iii) Przelew bankowy
W przypadku zakupu za pomocą przelewu bankowego zostaną wyświetlone dane banku, w którym dokonano płatności. Towar zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu faktycznej wpłaty na konto bankowe.
(iiii) Płatność za pobraniem (tylko Włochy)
W przypadku płatności za pobraniem, płatność musi być dokonana wyłącznie gotówką w momencie dostarczenia zakupionych produktów.

 1. Dostawa produktów i związane z tym koszty

4.1 Zakupione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w ciągu 24-72 godzin od przyjęcia Zamówienia przez Taska Official, po kosztach szczegółowo wskazanych na Stronie przed wysłaniem Zamówienia. Taska Official zastrzega sobie prawo do akceptowania lub odrzucania przesyłek zamówionych poza granicami Włoch lub Europy. W każdym przypadku dostawy poza granice Włoch koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić.

4.2 W przypadku dostaw zamówionych w krajach spoza Unii Europejskiej, wszelkie koszty importu celnego ponosi odbiorca. Dlatego zachęcamy Klienta do wcześniejszego skontaktowania się z organami celnymi swojego kraju w celu sprawdzenia kosztów i ewentualnych ograniczeń importowych.

4.3 Terminy dostawy wskazane przez Taska Official należy traktować jako czysto orientacyjne, a opóźnienie w stosunku do nich lub ewentualna dostawa realizowana w ramach kolejnych przesyłek dzielonych nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia dostawy i żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

4.4 Po dostarczeniu produktów Klient jest zobowiązany do sprawdzenia
czy liczba dostarczonych opakowań odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie przewozowym.
czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, niezawilgocone lub w jakikolwiek sposób zmienione, w tym materiały zamykające (taśma klejąca lub metalowe paski).

Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub produktu lub niezgodność liczby opakowań lub wskazań muszą być natychmiast wykryte, ze specjalnym wskazaniem na dokumencie dostawy produktu, który ma być zwrócony kurierowi.
Wszelkie problemy dotyczące integralności fizycznej, korespondencji lub kompletności otrzymanych produktów należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Zgodnie z art. 52 Dekretu Ustawodawczego 206/2005, zmienionego Dekretem Ustawodawczym 21/2014, Klient może odstąpić od Warunków, a tym samym od umowy kupna, z dowolnego powodu, bez konieczności podawania przyczyn i bez żadnych kar, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania produktów.

5.2 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim artykule 5.1, Klient musi przesłać do Taska Official stosowne zawiadomienie, we wskazanych terminach, na następujący adres poczty elektronicznej info@dggroupsrl.it.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będzie miał możliwość bezpłatnego odesłania produktów do Taska Official w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy, na następujący adres GIA.MAU' RETAIL S.R.L., z siedzibą w VIA GORIZIA 115 - 76123 ANDRIA (BT). Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, kompletny, ze wszystkimi częściami i w oryginalnym opakowaniu (koperty i opakowania), przechowywany i ewentualnie używany przez czas niezbędny do stwierdzenia i weryfikacji jego charakteru, cech i rozmiaru, z zachowaniem zwykłej staranności, bez śladów zużycia lub zabrudzenia, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do produktów, w przypadku których klient zażyczył sobie dostosowania do indywidualnych potrzeb.

prawo do odstąpienia od umowy może dotyczyć całości zakupionego produktu; nie jest możliwe wykonanie prawa do odstąpienia od umowy tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu (np. akcesoriów, uzupełnień itp.);
Aby odstąpienie od umowy było możliwe, produkt musi być nieuszkodzony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich swoich częściach (łącznie z opakowaniem i wszelką dokumentacją oraz wyposażeniem dodatkowym: etykietami, metkami, plombami itp;)

w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Taska Official poinformuje o tym Klienta, aby umożliwić mu złożenie w odpowiednim czasie reklamacji wobec wybranego przez niego kuriera i uzyskanie stosownego zwrotu pieniędzy; produkt zostanie wówczas udostępniony Klientowi, który jednocześnie anuluje żądanie odstąpienia od umowy;
Firma Taska Official nie odpowiada w żaden sposób za uszkodzenia, kradzieże, straty powstałe podczas lub w jakikolwiek sposób zależne od wysyłki w celu zwrotu.

5.4 Taska Official zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę, po potrąceniu dodatkowych kosztów wysyłki zgodnie z art. 56 ust. 2 D. lgs. 21/14), w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy, w drodze procedury przelewu pobranej kwoty, przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty przez Klienta do pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z tego zwrotu. Oficjalna Taska może wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania zwracanego produktu lub do momentu, w którym Klient wykaże, że prawidłowo odesłał produkt, jeśli nastąpiło to wcześniej.

5.5 W każdym przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Urzędnik Taska stwierdzi, że
zwracany produkt i/lub jego akcesoria i/lub opakowanie nie są nienaruszone;
produkt nie posiada opakowania zewnętrznego i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego
produkt nie posiada integralnych elementów i/lub akcesoriów (np. zapięć, sznurowadeł, sprzączek itp.).
W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy, Oficjalna Taska zapewni zwrot zakupionego produktu do nadawcy, obciążając go kosztami wysyłki oraz, jeśli produkt został już zwrócony, ceną produktu.

 1. Gwarancje

  6.1 Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Taska Official są objęte 24 (dwudziestocztero) miesięczną gwarancją na wady zgodności, zgodnie z Tytułem III Dekretu ustawodawczego 206/2005. Aby móc skorzystać z pomocy w ramach gwarancji, Klient musi zachować fakturę lub potwierdzenie zapłaty wraz z dokumentem przewozowym.

6.2 Gwarancja na wady zgodności ma zastosowanie pod warunkiem, że dany produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania i prania zamieszczoną w i/lub dołączoną do produktu.

6.3 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Urzędnik Taska nie jest w stanie zwrócić Klientowi produktu objętego gwarancją (naprawionego lub wymienionego) lub jeżeli naprawa lub wymiana są, również ze względu na wartość produktu, nadmiernie kosztowne, Urzędnik Taska może przystąpić do rozsądnego obniżenia zapłaconej ceny lub do zwrotu całej zapłaconej kwoty wraz z rozwiązaniem umowy.

6.4 W przypadkach, w których zastosowanie gwarancji przewiduje zwrot produktu, musi on zostać zwrócony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich swoich częściach (łącznie z opakowaniem oraz wszelką dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym).

 1. Skargi i wnioski o udzielenie informacji

7.1 Wszelkie skargi lub wnioski o udzielenie informacji można kierować do Urzędnika Taska na następujący adres GIA.MAU' RETAIL S.R.L. z siedzibą w VIA GORIZIA 115 - 76123 ANDRIA (BT) Tel: (+39) 0883.1970313 - 0883.1953963, e-mail: info@taskaofficial.com

8. Prywatność

8.1 Dane osobowe zebrane w wyniku złożenia Zamówienia będą przetwarzane przez Taska Official wyłącznie w celu realizacji wyraźnych żądań Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 679/2016 oraz polityką prywatności zamieszczoną na stronie internetowej. Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta.

9. Prawo właściwe

9.1 Umowa sprzedaży, o której mowa w niniejszych Warunkach, oraz jej wykonanie podlegają prawu włoskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.

Śledź nas
TOP

TORBA NA ZAKUPY 0

KONTO
Wishlist

Wishlist

Login

Utwórz konto

Odzyskiwanie hasła

Zgubiłeś hasło? Podaj swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej.